cysylltwch

cysylltwch a ni

cysylltu â ni

P’un ai hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am y broses o faethu yng Nghonwy neu help i ddechrau ar eich cais i fod yn ofalwr maeth, rydyn ni yma i chi. Llenwch y ffurflen isod a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi.

View from Great Orme, Llandudno

cysylltwch

  • Cyngor Conwy yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Conwy yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.

cysylltwch gyda maethu cymru conwy

Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN
Call 01492 576350

Cursor pointer icon Phone ringing icon Open envelope icon