pam maethu gyda ni?

pam ein dewis ni?

pam ein dewis ni?

Mae Maethu Cymru Conwy yn rhan o’r rhwydwaith cenedlaethol o wasanaethau maethu Awdurdodau Lleol yng Nghymru. Mae ein tîm wedi ymrwymo i weithio gyda gofalwyr maeth i greu dyfodol gwell i blant yn y gymuned.

Rydyn ni’n rhoi pobl wrth galon pob penderfyniad rydyn ni’n ei wneud.

Mum and two daughters at the Great Orme, Llandudno

ein cenhadaeth

Mae yna blant o bob oed sydd angen lle sefydlog a diogel i’w alw’n gartref yng Nghonwy, a’n cenhadaeth ni yw gwneud i hynny ddigwydd. Er mwyn gwneud byd o wahaniaeth.

Family playing a game while sitting in their garden

ein cefnogaeth

Rydyn ni’n darparu cefnogaeth leol i chi a’r plant yn ein gofal, gan gynnig ein harbenigedd, ein cyngor a’n hyfforddiant hanfodol, bob awr o’r dydd. Dydych chi byth ar eich pen eich hun gyda Maethu Cymru Conwy – rydyn ni bob amser yn gefn i chi.

Family standing at the top of Great Orme, Llandudno

ein ffyrdd o weithio

Rydyn ni’n gweithio gyda’n gilydd bob amser. Mae Maethu Cymru Conwy yn canolbwyntio ar gysylltiad a chydweithio er mwyn newid bywydau plant yn y gymuned er gwell.

Rydyn ni’n gwerthfawrogi bod pob gofalwr maeth yn unigryw, felly rydyn ni’n gweithio’n agos gyda chi i ddefnyddio eich cryfderau ac i annog eich datblygiad.

Dad and daughter sitting in their garden

eich dewis

Rydyn ni’n sylweddoli pa mor bwysig yw gwneud y dewis iawn i’ch teulu, felly rydyn ni yma i’ch helpu chi i wneud y penderfyniad gorau i chi.

Dewiswch Maethu Cymru a gweithio gyda phobl sydd wir yn dymuno gwneud gwahaniaeth. Mae ein tîm yn unigolion ymroddedig sydd wedi’u hyfforddi, sy’n byw yng Nghonwy ac sy’n gwerthfawrogi realiti bywyd yno.

Cysylltwch â ni heddiw i gymryd y cam cyntaf yn eich taith faethu.

 

View from Great Orme, Llandudno

cysylltwch

  • Cyngor Conwy yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Conwy yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.